McIntosh RS200 và Arcam rPlay sẽ được cập nhật phần mềm hỗ trợ AirPlay 2

DTS vừa mới đây đã thông báo AirPlay 2 sẽ được hỗ trợ trên 2 sản phẩm nổi tiếng là mẫu loa không McIntosh RS200 và bộ giải mã DAC không dây Arcam rPlay thông qua việc cập nhật phần mềm lên phiên bản mới. Danh sách sản phẩm sẽ được cập nhật phần mềm để hỗ trợ AirPlay sẽ còn được nối dài trong thời gian sắp tới.