Nền tảng multi-room của Bluesound sẽ được tích hợp trợ lý ảo Google Assista...

Sau Amazon Alexa và Apple Siri, trợ lý ảo của Google sẽ được tích hợp trên nền tảng multi-room của Bluesound đem lại thêm lựa chọn điều khiển hệ thống âm thanh cho người dùng.