Dịch vụ nhạc số Music HD của Amazon chính thức mở cửa hoạt động

Dịch vụ nhạc số Music HD của Amazon sẽ hỗ trợ người dùng mới đăng ký 3 tháng sử dụng miễn phí kho nhạc chất lượng CD lên tới 50 triệu bài. Bên cạnh đó thì bạn cũng sẽ có thể truy cập vào kho nhạc Ultra HD chất lượng 24-bit/192kHz đang có khoảng vài triệu bài.