RHA và Dirac cùng hợp tác cho dự án tai nghe mới

RHA và Dirac sẽ cùng hợp tác để chia sẻ những kinh nghiệm và công nghệ âm thanh để mang tới cho khách hàng những mẫu tai nghe độc đáo, có khả năng mang tới một trải nghiệm âm thanh cá nhân hoàn toàn mới.