[Bristol Hi-Fi] Chord Company ra mắt dây loa LeylineX CI

Tại triển lãm Bristol Hi-Fi Show năm nay, Chord Company đã giới thiệu mẫu dây loa LeylineX được thiết kế đặc biệt dành cho các hệ thống A/V với hiệu năng cao.