LEICA 0 SERIES - CHIẾC MÁY ẢNH ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI

Mẫu máy ảnh Leica 0 series được bán tại phiên đấu giá thứ 32 của nhà đấu giá WestLich tại Vienna (Áo) với mức giá kỷ lục dành cho một chiếc máy ảnh 2,95 triệu USD (tương đương 67 tỷ đồng).