Amazon Music HD được tích hợp trên BluOS

Chúng tôi đã gửi tới bạn tin tức về Music HD - dịch vụ stream nhạc mới của Amazon, và bây giờ thì chúng tôi có thể khẳng định rằng nền tảng phần mềm stream nhạc không dây multi-room BluOS là một trong số những phần mềm đầu tiên được tích hợp dịch vụ stream nhạc Music HD và Ultra HD.