Naim giới thiệu hệ thống chơi nhạc trực tuyến công nghệ mới

Những hệ thống chơi nhạc trực tuyến mới nhất của Naim đã được thiết kế trên cơ sở hệ thống streaming mới nhất.Mới đây Naim đã ra mắt hệ thống nguồn phát nhạc với công nghệ mới Series 500 và cũng cho biết hệ thống này vượt qua bất cứ sản phẩm nào được ra đời từ trước tới nay.