Leica Hồi Sinh Mẫu Ống Kính Cổ Điển Leica Thambar-M 90mm f/2.2

Leica cho ra đời mẫu ống kính Leica Thambar-M 90mm f/2.2 dựa trên nguyên mẫu của ống kính cổ điển đã được cho ra đời năm 1935