Google Pixel Buds 2 được chính thức mở bán

Được giới thiệu vào tháng 10 năm 2019, thế hệ tiếp theo của Pixel Buds cuối cùng đã được chính thức mở bán ở thời điểm hiện tại.