Đánh Giá Ampli Đa Năng Bluesound Powernode 2i

Mặc dù Powernode 2i được biết đến là sản phẩm thuộc bộ 3 đạt giải thưởng “Product of the Year” của Bluesound, nhưng chúng tôi vẫn chưa viết bài review nào về mẫu ampli tích hợp này. Lý do là vì chúng tôi tin rằng Powernode 2i là phiên bản mở rộng của Node 2i được thêm vào mạch ampli tích hợp.