[Bristol Hi-Fi] Wilson Benesch trở lại Bristol Hi-Fi Show với mẫu loa stand...

Wilson Benesch, thương hiệu sản xuất loa Hi-Fi Anh Quốc sẽ quay trở lại Bristol Hi-Fi Show 2020 với mẫu loa standmount Precision P1.0 đang được trào đón bởi các fan yêu âm nhạc.