[Bristol Hi-Fi] Cyrus giới thiệu ampli tích hợp có kích thước nhỏ gọn ONE C...

Cyrus vừa mới đây đã giới thiệu một mẫu ampli tích hợp rất nhỏ gọn có tên là ONE Cast và Bristol Hi-Fi Show đã mang đến cho mọi người cơ hội để gặp gỡ sản phẩm này.