Naim phát hành các gói phần mềm cập nhật cho dòng sản phẩm Uniti và ra mắt...

Ba mẫu player all-in-one của Naim là Uniti Atom, Uniti Nova, và Uniti Star đã có thể được cập nhật phần mềm phiên bản mới để hỗ trợ chuẩn AirPlay 2 của Apple. Bên cạnh đó, các gói phần mềm cập nhật mới sẽ giúp cho Uniti Star và Uniti Nova có khả năng tích hợp thêm module DAB/FM Radio mà Naim vừa ra mắt.