Vincent Audio giới thiệu đầu CD hybrid Tubeline CD-200

CD-200 là đầu CD hybrid được Vincent Audio giới thiệu tới cho người chơi audio theo bộ phối ghép hoàn chỉnh với mẫu Ampli tích hợp SV-200 ra mắt trước đó không lâu.