[Bristol Hi-Fi] Emotiva giới thiệu nguyên mẫu Processor XMC-2 và Ampli XPA-...

Emotiva đã mang đến triển lãm Bristol Hi-Fi Show năm nay 2 thiết bị Home Cinema là một mẫu Processor 6-kênh XMC-2 và một mẫu power ampli XPA-11.